فیلم/عملیات ارتش سوریه در غوطه شرقی

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه به موازات پیشروی در دیگر جبهه های جنگ در این کشور در غوطه شرقی و روستای نوله در حومه دمشق نیز پیشروی هایی داشت.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دالود کنید: