بازرگان:

تجسس را نباید با امر به معروف و نهی از منکر اشتباه گرفت

امر به معروف و نهي از منكر

مدیر امور آموزشی و فرهنگی وزارتخانه و سازمان‌های ستاد مرکزی احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، باید فرهنگی و نه سرهنگی اقدام شود؛ چرا که راه ورود امر به معروف و نهی از منکر از دل‌ها است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه همدان، رضا بازرگان در همایش امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، اظهار کرد: بسیاری از ما تشکر کردن را فراموش کرده‌ایم و این فرهنگ در جامعه و ادارات کمرنگ شده است در حالی‌که تشکر کردن، باعث تولید خدمتگزار خواهد بود.

وی با بیان اینکه به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌توان فرهنگ تشکر را گسترش داد، ادامه داد: باید به کارمندان و کارکنان آموزش داده شود که اگر همکارش بهتر از وی عمل کرد و موفق بود، به جای حسادت و موضع‌گیری از او تشکر کند.

بازرگان استان همدان را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، الگو و نصب‌العینی برای سایر استان‌ها دانست و تاکید کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد کیفی و کمی و ارتقا مدارک تحصیلی کارکنان ادارات و دستگاه‌ها بودیم؛ بنابراین نباید نگاه قشر تحصیل کرده به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، منفی باشد.

مدیر فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر درشت‌گویی به جای درست‌گویی را پاشنه آشیل فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: برخی به جای قوی کردن استدلال و دلایل خود هنگام انجام این فریضه، به اصطلاح رگ گردنشان ورم می‌کند و به درشت گویی می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر احیا شود، بسیاری از مشکلات همچون عفاف و حجاب و اقتصاد رفع می‌شوند، اظهار کرد: آیا در ادارات و سازمان‌های کشور نظام تشویق و عدم تشویق بر اساس ارادت صورت می‌گیرد و یا مهارت؟ مناسبات اداری در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای رفاقت است یا رقابت؟ تمامی این مسائل باید آسیب‌شناسی شده و مرتفع گردند.

بازرگان شهروند مسئول را شهروندی تعریف کرد که نسبت به مسائل جامعه گویا و بینا باشد و افزود: متاسفانه افراد جامعه ما در برابر تکانه‌های جامعه گویا و بینا نبوده و به طبع فرزندان و نسل جوانی را تربیت می‌کنیم که به جای چابک بودن، چاپلوس بوده و به جای ماهر شدن، ملون می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم به وسیله امر به معروف و نهی از منکر از انسان صالح عبور کرده و انسان مصلح تربیت کنیم که در جامعه تاثیرگذار باشد همان طور که سردار شهید همدانی علاوه بر صالح بودن، مصلح هم بود و نامش نه تنها در همدان و ایران که در منطقه جاودانه شد.

بازرگان با تاکید بر اولویت بندی مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بیان کرد: برخورد با منکری که از لحاظ اهمیت در رتبه دهم قرار دارد نباید در الویت اول قرار بگیرد و برخورد با منکری که در الویت اول قرار دارد، به رتبه بیستم منتقل شود.

وی دشمن امر به معروف و نهی از منکر را سکوت و بی‌تفاوتی دانست دانست و تصریح کرد: سلاح امر به معروف و نهی از منکر، زبان خوش است و باید با نیکو سخن افراد را به معروف دعوت و از منکر نهی کرد.

بازرگان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری تنها بر تذکر لسانی است و تذکر عملی بر عهده نظام و حکومت است، اما برخی تذکر لسانی را با توهین کردن اشتباه گرفته و سعی در ایجاد تشنج دارند.

مدیر فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر شجاع بودن و داشتن تفکر نقادانه کارمندان و کارکنان ادارات، گفت: کارکنان باید یاد بگیرند چگونه نقاد باشند و فرهنگ نقد پذیری باید در تمام ادارات جریان داشته باشد.

بازرگان خاطرنشان کرد: در محیط کاری ما فضاهای عمومی و خصوصی داریم و تجسس و فضولی را نباید با امر به معروف و نهی از منکر اشتباه گرفت و این فریضه باید در فضاهای عمومی انجام شود.

انتهای پیام

کد N999611