فیلم/ دیدار بشار اسد و ولادیمیر پوتین در مسکو

سیاسی

بین الملل: رئیس جمهوری سوریه برای نخستین بار پس از آغاز بحران این کشور در سال 2011 تاکنون به مسکو سفر و با همتای روسی خود دیدار کرد.

فیلم/ دیدار بشار اسد و ولادیمیر پوتین در مسکوبین الملل: رئیس جمهوری سوریه برای نخستین بار پس از آغاز بحران این کشور در سال 2011 تاکنون به مسکو سفر و با همتای روسی خود دیدار کرد.