علی مطهری به امام حسین چه می گوید؟

اگر علی مطهری امام حسین علیه السلام را ببیند از او چه در خواستی می کند؟ او در این ویدئو به این سوال پاسخ داده است.

علی مطهری به امام حسین چه می گوید؟اگر علی مطهری امام حسین علیه السلام را ببیند از او چه در خواستی می کند؟ او در این ویدئو به این سوال پاسخ داده است.

 

 

 

2929

 

کد N997466