دیلی کالر: آمریکا به ایران کمک می‌کند تا رآکتور هسته‌ای اراک را نوسازی کند

واحد مرکزی خبر نوشت: دولت اوباما به ایران کمک می کند تا رآکتور هسته ای خود را نوسازی کند.

نشریه اینترنتی دیلی کالر نوشت: وزارت انرژی آمریکا به عنوان بخشی از توافق بین دولت اوباما و ایران به تهران کمک می کند تا رآکتور هسته ای اراک را نوسازی کند.

وزارت انرژی با مقامات چینی و ایرانی برای نوسازی این رآکتور همکاری خواهد کرد. رآکتور مذکور بعد از نوسازی پلوتونیوم تسلیحاتی تولید نخواهد کرد بلکه در سطح پایین تر طراحی می شود تا بتواند مقادیر اندک پلوتونیوم درجه تسلیحاتی ندارد، تولید کند. البته پلوتونیوم با کیفیت پایین نیز قابل استفاده در مواد انفجاری هسته ای است که اغلب «بمب کثیف» خوانده می شود.

رآکتور اراک یک رآکتور آب سنگین است که سوخت آن اورانیوم طبیعی است و از اساس برای تولید پلوتونیوم تسلیحاتی قابل استفاده در تسلیحات هسته ای طراحی شده است. سوخت مصرف شده از رآکتورهای آب سنگین حاوی پلوتونیوم مناسب برای بمب هسته ای هستند. رآکتور اراک اگر به طور کامل عملیاتی شود، می تواند ده تا دوازده کیلوگرم پلوتونیوم در سال تولید کند و این برای ساخت یک یا دو بمب در سال کافی خواهد بود. البته هدف اعلام شده برای رآکتور اراک، ساخت رادیوایزوتوپ های پزشکی و کشاورزی بوده است.

دولت ایران گفته است که مواد هسته ای رآکتور اراک به پلوتونیوم تسلیحاتی تبدیل نخواهد شد اما رآکتورهای مشابه در کشورهای دیگر همچون هند، کره شمالی، پاکستان و اسرائیل برای تولید مواد تسلیحاتی مورد استفاده قرار گرفته اند.

5252

کد N996259