ترکیه و ایتالیا نیز ماموریت خود را در افغانستان تمدید کردند

سیاسی

پس از تمدید حضور نظامیان آمریکا در افغانستان، به نظر می رسد تمام نیروهای ناتو ماموریت خود در این کشور را تمدید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، تمدید ماموریت ناتو در افغانستان پس از تغییر در زمانبندی خروج نظامیان آمریکایی بسیار محتمل بود. در تازه ترین گزارشات، کشورهای ایتالیا و ترکیه نیز تمدید حضور نظامیان خود در افغانستان را اعلام کرده اند.

در حال حاضر ایتالیا ۷۶۰ و ترکیه ۵۰۰ نظامی در افغانستان دارند و قرار است سطح کنونی این نیروها پس از سال ۲۰۱۶ همچنان حفظ شود.

پیش از این استرالیا و آلمان نیز ماموریت خود در افغانستان را تمدید کرده بود.