ظریف در دیدار سفیر جدید دانمارک:

ایران و اتحادیه اروپا باید از شرایط جدید به نحو احسن استفاده کنند

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: فرصتهای خوبی پیش روی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه های اقتصادی و تجاری فراهم شده است و طرفین باید تلاش نمایند از این فرصتها به نحو احسن استفاده نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دنی عنان سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را  تقدیم نمود.

ظریف در این دیدار با اشاره به شرایط جدید و روند اجرای برجام بر وجود ظرفیتهای بالقوه برای توسعه مناسبات ایران و اتحادیه اروپا تاکید نمود و تصریح کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و دانمارک نیز می تواند در این چارچوب گسترش یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: فرصتهای خوبی پیش روی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه های اقتصادی و تجاری فراهم شده است و طرفین باید تلاش نمایند از این فرصتها به نحو احسن استفاده نمایند.

سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار بر نگاه دولت دانمارک برای توسعه همه جانبه مناسبات با ایران تاکید نمود و با اشاره به مبادله هیاتهای تجاری و اقتصادی بین دانمارک و جمهوری اسلامی ایران ظرف هفته های اخیر، آمادگی شرکتهای دانمارکی برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.