هاشمی رفسنجانی:

توجه به «سبک علمی روز» از ضرورت‌های معماری و شهرسازی است

کد N995616