فیلم/ زنان قربانی جنایات داعش

سیاسی

بین الملل: تروریست های تکفیری داعش در شهر دیرالزور سوریه در ادامه جنایات وحشیانه خود یک زن را به اتهام دستبرد به دارایی های این گروه تروریستی شلاق زدند.

فیلم/ زنان قربانی جنایات داعشبین الملل: تروریست های تکفیری داعش در شهر دیرالزور سوریه در ادامه جنایات وحشیانه خود یک زن را به اتهام دستبرد به دارایی های این گروه تروریستی شلاق زدند.