ظریف خبر داد؛

بررسی ابعاد اقتصادی پسابرجام در سمینار سفرا

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: درسال جاری سمینار سفرا برگزار خواهد شد که یکی از بحث‌های مهم این سمینار نحوه استفاده اقتصادی از شرایط پسابرجام خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، محمدجواد ظریف درخصوص برنامه‌های وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی گفت: توجه به موضوع دیپلماسی اقتصادی از اولویت های وزارت خارجه است.

وزیرامور‌خارجه در این رابطه ادامه داد: به تمامی سفرای خود اعلام کرده ایم، از ملاک ها برای ارزیابی عملکرد سفرا، میزان خدمت و موفقیت آنان درکمک به توسعه کشور و دست‌یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

ظریف افزود: درسال جاری سمینار سفرا برگزار خواهد شد که یکی از بحث‌های مهم این سمینار نحوه استفاده اقتصادی از شرایط پسابرجام خواهد بود.

وزیرامورخارجه درباره هماهنگی های وزارتخانه متبوعش با وزارت اقتصاد درخصوص دیپلماسی اقتصادی افزود: وزارت‌خارجه با تمامی وزارتخانه‌ها بصورت هماهنگ عمل خواهد کرد به دلیل اینکه وظیفه ما، انجام هماهنگی‌های خارجی وزارتخانه‌های کشوراست.