• ۱۴بازدید

وضعیت میدانی ارتش سوریه در قنیطره

بین الملل: وضعیت میدانی در قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه در کنترل نیروهای ارتش سوریه قرار دارد.

وضعیت میدانی ارتش سوریه در قنیطرهبین الملل: وضعیت میدانی در قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه در کنترل نیروهای ارتش سوریه قرار دارد.

کد N995212

وبگردی