سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:حفظ سفارتخانه‌ها در کشورهای کوچک ضرورتی ندارد/ تجمیع نمایندگی‌ کشورهای کوچک

خانه ملت نوشت:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وجود سفارتخانه در کشورهای کوچک در شرایطی که روابط ایران با کشورهای مهم بهبود یافته است، منطقی نیست.

نوذر شفیعی با بیان اینکه وزارت امور خارجه یکی از وزارتخانه های کم در آمد کشور است، اظهار داشت: منابع مالی کمی به این وزارتخانه اختصاص داده می شود، به این جهت اداره سفارتخانه ها در خارج کار سختی برای وزارت خارجه است.

نماینده مردم ممسنی در مجلس ادامه داد: در شرایطی که منابع کمی در اختیار وزارتخانه قرار دارد، داشتن سفارتخانه های که جز هزینه، سودی ندارد به نفع وزارت خارجه نیست و بهتر است سفارتخانه هایی که منفعتی ندارد را تعطیل کنند.

این نماینده با بیان اینکه لزومی ندارد که در کشورهای کوچک ایران سفارتخانه داشته باشد، پیشنهاد کرد: وزارت امور خارجه می تواند نمایندگی های کوچک در کشورهای مختلف را در یک سفارتخانه تجمیع کند و اداره آنها را بر عهده یک نمایندگی بسپارد.

به گفته شفیعی تجمیع چند سفارت در یک نمایندگی اقدامی است که کشورهای دیگر نیز چنین اقدامی می کند و او این اقدام را تصمیمی خردمندانه دانست.

وی تصریح کرد می توان جمعی از نمایندگی کشورهای کوچک را با رعایت ملاحظات در قالب یک سفارت خانه اداره کرد و این تصمیم منطقی تر ازر وضعیت فعلی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورها با قدرت های مهم رو به بهبودی است، باید در راستای تنظیم و اختصاص سفارتخانه ها بر اساس اولویت بندی جدیدی اقدام کرد.

29214

کد N995092