برای تشکیل کمیسیون مشترک برجام انجام می شود؛

«کوبورگ» باز هم میزبان هیئت‌های سیاسی ایران و ۱+۵

سیاسی

نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ با هدف بررسی روند اجرایی شدن برجام امروز در هتل کوبورگ وین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ ساعت ۱۳:۳۰ امروز به وقت ایران در هتل کوبورگ وین برگزار می شود.

براساس این گزارش سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه ایران صبح امروز در صدر هیاتی برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ وارد وین شد.  

نخستین نشست کمیسیون برنامه اقدام جامع مشترک (برجام ) با شرکت معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای ۱+۵در وین برگزار می شود.

روند اجرایی شدن برجام و آغاز فعالیت کمیسیون مشترک و فعالیت های پیش بینی شده دراین چارچوب در این نشست یک روزه مورد بحث  و گفت وگو قرار خواهد گرفت.

عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام پیش از این گفته بود که اعلام تشکیل کمیسیون، مرور آخرین تحولات برجام، مرور نحوه اجرای تعهدات طرفین درفاصله روز تصویب و روز اجرایی شدن دستور کار نخستین نشست این کمیسیون مشترک است.