نخست وزیر پاکستان:

روابط آمریکا و پاکستان در مسیر درستی در حال حرکت است

سیاسی

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان پیش از سفرش به امریکا اعلام کرد که روابط آمریکا و پاکستان امیدوارکننده است و دو کشورخواهان گسترش گفتگوهای راهبردی خود هستند.

به گزارش خبرگزاری به مهر به نقل از روزنامه «دنیا»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان پیش از سفر به آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: «توانایی اتمی پاکستان یک حصار دفاعی برای این کشور در برابر متجاوزان خارجی است و ما به عنوان یک کشور هسته ای مسئول، دارایی اتمی خود را با چنگ و دندان حفظ خواهیم کرد».

 وی افزود: «روابط آمریکا و پاکستان امیدوارکننده است و در جهت صحیحی در حال حرکت است و دو کشور خواهان گسترش گفتگوهای راهبردی خود هستند».

وی همچنین تصریح کرد: «با پایان دادن به تروریسم امنیت را به منطقه بازخواهیم گردادند.»