«محمود الزهار»:

انتفاضه فعلی به نظریه امنیت داخلی اسرائیل خدشه وار کرد

سیاسی

یکی از رهبران جنبش حماس در گفتگویی اعلام کرد که انتفاضه کنونی فلسطین به نظریه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خدشه وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود الزهار» یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در گفتگو با فلسطین الیوم اظهار داشت: آنچه اکنون در قدس اشغالی و کرانه باختری رخ می دهد به معنای واقعی کلمه انتفاضه محسوب می شود و این انتفاضه دستاوردهایی را کسب کرد که باید از آن حفاظت کرد.

وی در ادامه گفت: انتفاضه فلسطین توانست توطئه تقسیم زمانی و مکانی در مسجدالاقصی را ناکام بگذارد. ملت فلسطین با مقاومت خود ثابت کرد که آمادگی ایثار و شهادت را دارد و به پروژه راه حل دودولتی تکیه نمی کند.

الزهار با بیان این مطلب افزود: انتفاضه نخست در نهایت باعث عقب نشینی اسرائیل از نوارغزه در سال ۲۰۰۵ شد و انتفاضه دوم منجر به گرفتن زمام امور در شوراها و مجلس قانونگذاری فلسطین شد و انتفاضه کنونی نیز چگونگی دستیابی فلسطینی ها به سلاح را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این رهبر جنبش حماس یادآور شد: کسانی که با انتفاضه و نظامی شدن آن مخالف هستند بیم به خطر افتادن منافع شخصی خود را دارند، تمامی اسرائیلی ها چه نظامیان و چه شهرک نشینان مسلح هستند، انتفاضه کنونی به نظریه امنیت ملی اسرائیل خدشه وارد کرد پس در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که چرا انتفاضه فلسطینی ها مسلح نباشد.

محمود الزهار خاطرنشان کرد: جنبش حماس در حال حاضر با جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اوضاع کنونی را رایزنی می کند اما دیگر گروه های فلسطینی بازوی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و به دنبال موج سواری هستند. این گروه ها می گویند بیایید رهبری واحد داشته باشیم [اما در عمل این طور نیست] به هر حال ما مانعی برای هماهنگی با دیگر گروه های فلسطینی نمی بینیم.