دبیرکل شورای روابط بین‌الملل ایران:

ظرفیت‌های قدرت نرم ایران در تعاملات بین‌المللی ناشناخته است

کد N994783