افخم:

استقبال از مواضع کویت / اولویت ایران گسترش مناسبات با همسایگان است

افخم, گسترش مناسبات با همسايگان

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: موضع ثابت جمهوري اسلامي ايران اولويت دادن به گسترش مناسبات با همسايگان است و تاكنون هيچ ابتكار و پیشنهادی برای پیشبرد مناسبات را بي پاسخ نگذاشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ضمن استقبال از اظهارات قائم مقام وزارت خارجه كويت مبني بر اهميت گفتگوي كشورهاي منطقه با ايران اظهار داشت: اين رويكرد دولت كويت سازنده و قابل احترام است و به همين دليل دكتر ظريف نخستين سفر منطقه اي خود را پس از توافق هسته ای و حصول برجام از كويت آغاز كرد.

مرضیه افخم افزود: موضع ثابت جمهوري اسلامي ايران اولويت دادن به گسترش مناسبات با همسايگان است و تاكنون هيچ ابتكار و پیشنهادی برای پیشبرد مناسبات را  بي پاسخ نگذاشته ایم. جمهوری اسلامی ایران اميدوار است ساير همسايگان جنوبي كشورمان نيز از فرصت ايجاد شده  براي آغاز گفتگو هاي جدي و سازنده با ایران استقبال نمايند.