گفت‌وگوی اختصاصی ایسنا با معاون سیما

مشکل اصلی صداوسیما چیست؟

کد N994632