آژانس بیانیه تازه ای درباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد

آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران اجرای داوطلبانه و مشروط پروتکل الحاقی را از زمان اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آغاز می‌کند.

کد N994473