شمخانی در دیدار با وزیر خارجه لبنان:

ریشه کن کردن تروریسم در سوریه موجب امنیت در مرزهای لبنان می‌شود

سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ریشه کن کردن تروریسم در سوریه اقدامی موثر در زمینه افزایش امنیت در مرزهای لبنان نیز به حساب می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در دیدار جبران باسیل وزیرامورخارجه لبنان گفت: حفظ ثبات و امنیت موجود در لبنان ضرورتی اجتناب ناپذیر به منظور ایفای نقش دموکراتیک مجموعه جریان های داخلی برای حل و رفع تنگناهای سیاسی و اقتصادی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی امنیت واقعی در لبنان را مرهون اراده و تلاش ارتش، جریان مقاومت، مردم و جریان های سیاسی عنوان کرد و با اشاره به اراده برخی کشورهای فرامنطقه ای برای ایجاد ناامنی در لبنان افزود: متاسفانه برخی قدرت های منطقه ای به دلیل احساس ضعف و نگرانی از فقدان پایگاه در افکار عمومی لبنان ضمن تلاش برای ناامن نمودن محیط داخلی این کشور در مسیر شکل گیری تفاهم و افزایش همگرایی احزاب و جریان های سیاسی به صورتی که امکان انتخاب رییس جمهور در فرآیندی دموکراتیک فراهم شود مانع تراشی می کنند.

وی با تاکید بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از ثبات، امنیت و دموکراسی در لبنان و پیشنهاد مطرح شده در خصوص تجهیز ارتش این کشور برای مقابله با تهدید تروریسم و تجاوز خارجی اظهارداشت: به دلیل تاثیرپذیری محیط امنیتی لبنان از ناامنی های پیرامونی، تلاش مجموعه احزاب و جریان های سیاسی برای افزایش تفاهم و تقویت ثبات سیاسی در این کشور الزامی است.

شمخانی با اشاره به طرح چهار ماده ای جمهوری اسلامی ایران برای پایان یافتن بحران در سوریه افزود: شکل گیری گفت و گوهای داخلی برای عبور از بحران کنونی و بازگرداندن امنیت با ریشه کن نمودن تروریسم در سوریه ضمن آن که به جنگ و خونریزی در این کشور پایان می دهد اقدامی موثر در زمینه افزایش امنیت در مرزهای لبنان نیز به حساب می آید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ارتقای قدرت منطقه ای ایران در فضای پس از برجام را عاملی مهم در افزایش ثبات و همکاری منطقه ای عنوان کرد و اظهارداشت: تنها کشورهایی که حیات خود را در توسعه بحران و تداوم بی ثباتی جستجو می کنند از توافق ایران با کشورهای ۱+۵ و تقویت قدرت منطقه ای ایران احساس نگرانی می کنند.

جبران باسیل وزیرامورخارجه لبنان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم لبنان اظهارداشت: مشترکات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور پیوندهای عمیقی را در روابط فی مابین ایجاد کرده است.

وی ضرورت ایفای نقش فعال دوستان لبنان برای شکل گیری تفاهم سیاسی میان گروه های مختلف و پایان یافتن بی ثباتی ناشی از عدم انتخاب رییس جمهوری در این کشور را مورد تاکید قرار داد. بیش از ۵۰۰ روز از خالی بودن کرسی ریاست جمهوری در لبنان سپری گردیده و از این رهگذر خسارات زیادی متوجه جامعه این کشور شده است.