تصویر اعضای یک حزب 50 ساله در ایران

اصلاح طلبان

پنجاهمین سالگرد دستگیری اعضای حزب ملل اسلامی با حضور بیشتر اعضای آن در محل دایرت المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاين، حزب ملل اسلامی سال 1344 توسط سید کاظم موسوی بجنوردی جهت براندازی رژیم شاه با مشی اسلامی و روش عملیات مسلحانه پایه گذار شد. مدتی بعد با بازداشت یکی از اعضا و لو رفتن تشکیلات و عملیات، یک به یک اعضا بازداشت شدند. با اعلام حکم اعدام برای کاظم موسوی بجنوردی و زندان های طویل المدت برای اعضای حزب توسط دادگاه نظامی روند ماجرا تغییر کرد. علما و مراجع نجف، مشهد و قم نسبت به اعلام حکم های صادر شده اعتراض کردند و در نامه های جداگانه به شاه خواستار آزادی جوانان حزب ملل اسلامی شدند. مدتی بعد با افزایش فشارها، شاه حکم اعدام موسوی بجنوردی را شکست و او را به حبس ابد محکوم کرد. اغلب اعضای آن همچون کاظم موسوی بجنوردی، ابوالقاسم سرحدی زاده، میرمحمد صادقی، محمد جواد حجتی کرمانی، صنوبری، نیکوقدم ، یوسف رشیدی و... به حبس ابد و زندان های طولانی‌ مدت محکوم شدند.

بعد از انقلاب برخی از آنها به وزارت و وکالت رسیده بودند، برخی به مجاهدین خلق پیوسته بودند، برخی راهشان را از سیاست جداکرده بودند و برخی دیگر اجل مهلتی برای بیشتر زندگی کردن به آنها نداده بود. با این حال آنها بیشتر آنها بعد از 50 سال دوباره دور هم جمع شدند. مرتضی حاجی کم سن و سال ترین و حجتی کرمانی کهن سال ترین اعضای این حزب 50 ساله هستند.

در تصویر زیر با اعضای این حزب آشنا شوید: 

27214

کد N993585