فیلم/ حلقه محاصره تروریست ها در حلب تنگ تر می شود

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در شهر حلب حلقه محاصره تروریست ها را در این شهر تنگ تر کرده است.

فیلم/ حلقه محاصره تروریست ها در حلب تنگ تر می شودبین الملل: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در شهر حلب حلقه محاصره تروریست ها را در این شهر تنگ تر کرده است.