15 نماینده دلواپس 130 پیشنهاد برای اصلاح برجام داشتند، در حالی که در یکسال گذشته ساکت بودند

اعتماد نوشت: ١٧٠ پیشنهاد نمایندگان برای طرح برجام در شرایطی مطرح شد که برای تمام طرح‌ها و لوایح یک سال اخیر مجموعا ١٨٧ پیشنهاد ارایه شده بود.

١٨٧ پيشنهاد براي تمام طول يك سال و ١٧٠ پيشنهاد براي تنها يك طرح؛ طرح برجام. طرحي كه مخالفان توافق هسته‌اي از تصويب آن هنوز هم اظهار نارضايتي مي‌كنند و برخي چون روح‌الله حسينيان حتي بعد از راي اكثريت مجلس ابايي ندارند كه بگويند: «من در هيچ شرايطي اين قانون را قبول ندارم.» مخالفان مي‌گفتند طبق قانون بايد تمام پيشنهادات مطرح شده براي طرح برجام بررسي و به راي نمايندگان گذاشته شود؛ چيزي كه اتفاق نيفتاد و هنوز هم محل بحث جدي است. موافقان برجام ارايه همزمان ١٧٠ پيشنهاد را يك تاكتيك براي طولاني شدن روند رسيدگي به اين طرح دانسته بودند؛ اتفاقي كه اگر مي‌افتاد چيزي حدود ١٤ جلسه كامل چهار ساعته مجلس را به خود اختصاص مي‌داد. اين معادل بيش از يك ماه جلسات مجلس است.

از جمع مخالفان توافق هسته‌اي كه طرح برجام را در آخرين ساعات مانده به مطرح شدن در صحن علني به رگبار پيشنهادات خود بسته بودند، ١٥ نماينده هيچ پيشنهادي براي هيچ‌كدام از طرح‌ها و لوايح اعلام وصول شده يك سال اخير نداشته‌اند. ١٥ نماينده‌اي كه مجموعا ١٣٠ پيشنهاد را براي طرح برجام امضا كرده بودند. وضعيت البته براي باقي مخالفان توافق هم چنين است؛ نمايندگاني گاه حتي بالاي ١٠ پيشنهاد براي طرح برجام ارايه كرده بودند و همزمان براي دو يا حداكثر سه مورد از طرح‌ها و لوايح يك سال اخير پيشنهاد داشته‌اند. در اين ميان تنها حسينعلي حاجي‌دليگاني است كه با ٢٢ پيشنهاد براي طرح برجام در صدر فهرست مخالفان توافق قرار گرفته و در طول يك سال اخير نيز براي هفت طرح و لايحه پيشنهاد ارايه كرده است. بررسي وضعيت كلي فعاليت‌هاي مجلس نهم از ابتدا تاكنون نيز چنين وضعيتي را نشان مي‌دهد. انفعال سابق مخالفان برجام و فعاليت شديد آنها در قبال نتيجه مذاكرات هسته‌اي، دوگانه‌اي است كه مي‌تواند پاسخ خيلي از سوالات را بدهد. از جمله اينكه حساسيت اين طيف در جايگاه نمايندگاني بر چه مواردي متمركز شده است؛ طيفي كه ترجيح داده در دولت يازدهم بيشتر از ابزارهاي قانونگذاري از ابزار نظارتي خود براي ايفاي نقش نمايندگي استفاده كند.

2727

 

 

کد N993356