انتقاد باهنر:چرا بعضی نمایندگان به دیگران نسبتهای ناپسند می دهند

محمدرضا باهنر در یادداشتی در وزنامه ایران نوشت: در ماجرای بررسی «برجام» نیز رأی و نظر نمایندگان اعم از مخالف و موافق مطرح شد. افکار عمومی شاهد و ناظر بودند که در نزدیک به دو ماه بعد از توافق «وین»، نطق‌ها و اظهار نظرهای موافق و مخالف در بهارستان بیان شد.

 از برخی بداخلاقی‌ها و رفتارهایی که بعضاً جانب ادب و شأنیت مجلس را نادیده گرفتند که بگذریم، به جرأت می‌توان گفت هر دو طرف استدلال‌های خود در موافقت یا مخالفت با «برجام» را در فضایی منطقی مطرح کردند و در نهایت هم رأی‌گیری و «برجام» از تصویب مجلس گذشت.
 در این میان ممکن است تعدادی از نمایندگان هم نسبت به شیوه مدیریت مجلس انتقاداتی داشته باشند، صرف انتقاد ایرادی ندارد اما آنچه محل تأمل است اینکه به بهانه انتقاد، شخصیت همکاران خود در مجلس را زیر سؤال ببریم و نسبت‌هایی به آنها بدهیم که اخلاقی و پسندیده نیست.
به هر حال برجام بر اساس همان قاعده پذیرفته شده قانونی، از تصویب نمایندگان گذشته و با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است. بنابراین، بر همه ما واجب است که نسبت به قانون تمکین و نسبت به حفظ جایگاه و شأن مجلس نیز اهتمام داشته باشیم.

 

17302

کد N993301