نظرسنجی ها نشان می دهند؛

وضعیت دشوار اولاند در انتخابات 2017 فرانسه

سیاسی

نظرسنجی ها در فرانسه نشان می دهد حزب سوسیالیست حاکم در این کشور نتوانسته رضایت عمومی را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در یک نظرسنجی از مردم فرانسه معلوم شد که فرانسوا اولاند رئیس جمهور و مانوئل والس نخست وزیر این کشور در سال جاری پائین ترین نرخ رضایت از سوی مردم از کسب کرده اند.

در این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقاتی آیفوپ ( Ifop) صورت گرفت میزان رضایت از عملکرد دولت فرانسه و شخص اولاند از 23 درصد ماه گذشته به 20 درصد در ماه جاری رسید که این میزان در سال جاری کمترین نرخ رضایت مردم فرانسه از یک رئیس جمهور حاکم محسوب می شود.

در این نظرسنجی که به سفارش روزنامه لی ژورنال دیمانچه انجام گرفته است در ماه ژانویه مردم فرانسه به خاطر عملکرد دولت در برخورد با حملات گروههای افراطی در پاریس علیه یک روزنامه تا حدودی رضایت از دولت افزایش یافته بود.

طبق اطلاعات این موسسه میزان رضایت از نخست وزیر والس در ماه سپتامبر 39 درصد و در اوایل سال 53درصد بود که این میزان در ماه جاری به 36 درصد رسیده است.

اخبار رسیده از فرانسه حاکی از نارضایتی کلی مردم فرانسه از حزب سوسیالیست حاکم است که به نظر می رسد این نارضایتی در انتخابات سال 2017 به ضرر آنها تمام خواهد شد.

در نظرسنجی اخیر موسسه آیفوپ 1969 نفر از مردم پاریس و شهرهای دیگر فرانسه شرکت کرده بودند. یک نظرسنجی دیگر توسط موسسه پولستر فرانسه نیز حاکی از عدم رضایت مردم این کشور از حزب حاکم است.

از سال 2012 تا کنون حزب سوسیالیست حاکم در فرانسه در بیشتر انتخابات محلی در مقابل احزاب رقیب نتوانسته رای مطلوب را کسب کند.