با حکم علی اف؛

وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان عزل شد

سیاسی

وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان امروز با حکم رئیس جمهوری این کشور از سمت خود بر کنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، «الدار محمودوف» وزیر امنیت ملی این کشور از سمت خود بر کنار شد.

«الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان امروز با صدور حکمی «الدار محموداف» وزیر امنیت ملی این کشور را سمت خود برکنار کرد.

تا کنون اخباری از علت یا علل احتمالی این برکناری منتشر نشده است. رسانه های جمهوری آذربایجان نیز تنها به صدور این حکم از سوی رئیس جمهوری کشور آذربایجان بسنده کرده اند.