پارلمان یونان بسته ریاضت اقتصادی را تصویب کرد

سیاسی

پارلمان یونان بسته ریاضت اقتصادی این کشور را در ازای دریافت وام های جدید تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وا استریت ژورنال، پارلمان یونان بسته ریاضت اقتصادی این کشور را به تصویب رساند.

این بسته دارای تمهیدات سخت ریاضت اقتصادی است که در ازای برنامه کمک های مالی جدید به این کشور مورد تصویب پارلمان یونان قرار گرفت.

پارلمان ۳۰۰ نفری یونان این بسته را که شامل قوانین سخت گیرانه در پرداخت مستمری بازنشستگان، افزایش ها در مالیات و جریمه های سنگین برای مالیات گریزان است را تصویب کرده است.

شرط پذیرش این بسته ریاضتی، استمرار کمکهای مالی اتحادیه اروپا به این کشور عنوان شده است.