توافق آمریکا و چين در فضای مجازی/ خط تماس فوری برای حوادث سايبری

سیاسی

اهمیت مسائل سایبری به حدی است که اولین موضوع مورد بحث در دیدار رئیس جمهوری چین با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود.

گروه بین الملل- مهدی پورحسنی: اختلاف گسترده ايالات متحده و چين در فضاي مجازي به اندازه اي مورد توجه مقامات  دوكشور قرار گرفته كه در نخستين سفر رئيس جمهور چين به ايالات متحده اين موضوع  به عنوان يكي از محور هاي مذاكراتي دوطرف در آمد.

حدود يك سال و چند ماه قبل تنش دوكشور در فضاي مجازي و اتهام ايالات متحده به پنج افسر چيني به جاسوسي سايبري و تحت تعقيب قرار دادن ايشان باعث تنش در روابط ديپلماتيك دو كشور و احضار سفير ايالات متحده آمريكا در چين گرديد.

در سفر اخير«شي جينپينگ» رئيس جمهوری چين به ايالات متحده دو كشور به توافقاتي در اين خصوص  دست يافتند.

كاخ سفيد و دولت چين طي بيانيه جداگانه اي جنبه هاي مختلف توافق اخير دو كشور در حوزه فضاي مجازي را اعلام نمودند. اين تفاهم مطلب جديدي نبود اما گامي عملي جهت كاهش منازعات دو كشور در فضاي مجازي تلقي مي گردد.

طبق اين توافق حملات آگاهانه سايبري و هدايت سرقت سايبري به قصد فراهم كردن مزيت رقابتي براي شركت هاي بازرگاني دو كشور از حوزه هايي كه در آن حقوق مالكيت معنوي وجود دارد ممنوع شده است. اين تفاهم يك هنجار صريحي را وضع مي كند ولي بدون رعايت كردن اين هنجار اين تفاهم بيشتر جنبه ظاهري خواهد داشت.

دو كشور تفاهم كردند كه پاسخ به موقعي به درخواست يكديگر در خصوص فعاليت هاي مخرب سايبري در حوزه حقوقي سرزميني خويش ارائه نمايند.

اين توافق يك مكانيسم گفتگوي دوجانبه سطح بالايي را ايجاد نمود كه از طرف ايالات متحده آمريكا، وزارت امنيت داخلي و دادگستري و در طرف چيني به احتمال زياد توسط وزارت امنيت عمومي، امنيت دولتي، دادگستري و اداره اطلاعات و اينترنت چين و به هدايت اداره فضاي مجازي اين كشور صورت خواهد پذيرفت.

مكانيسم جديد براي ايجاد ارتباط مناسب و بهنگام جهت پاسخ به درخواست دوطرف براي ارائه اطلاعات توسط طرفين ايجاد شده است. اين مكانيسم جايگزين كارگروه مشترك دو كشور است كه در ساني لند ايجاد شده بود و توسط چين منحل گرديد. لازم به توضيح است كه  پس از آنكه ايالات متحده اعلام نمود كه پنج افسر سايبري چين را به اتهام سرقت سايبري تحت تعقيب قرار داده است چين اين مكانيسم را منحل كرد.

قرار شده است كه يك خط تماس فوري براي حوادث سايبري در وزارت امنيت داخلي و يا دادگستري ايجاد شود.

در حوزه تجارت دو كشور توافق كردند كه در خريد و فروش و استفاده از محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات ساخت دو كشور ملاحظات امنيتي متعادلي را لحاظ نمايند و نگرش هاي امنيتي را در سرمايه گذاري خارجي في مابين محدود نمايند.

در مجموع اگر حملات سايبري چين به ايالات متحده كاهش يابد نشان دهنده حسن نيت چين خواهد بود ولي اگر اين حملات ادامه يابد ايالات متحده آمريكا به شواهدي دال بر دخالت چين در اين حملات براي ارائه نقض اولين توافق بين روساي دوكشور نياز خواهد داشت. تا به امروز هيچ كدام از دوطرف موفق نشده اند كه از ديگري كمك بگيرد ولي از اين به بعد با وجود مكانيسم گفتگوي سطح بالا به دو طرف كمك مي نمايد تا همكاري بيشتري با هم داشته باشند.

اگر چين و آمريكا در مقابل حوادث سايبري با يكديگر همكاري نمايند نشان دهنده پيشرفت واقعي درروابط دوكشور در فضاي مجازي خواهد بود.