طی دستورالعملی به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی؛

رئیس جمهور قانون شروط مجلس برای اجرای برجام را ابلاغ کرد

سیاسی

رییس جمهور، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام »را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

متن دستور حسن روحانی به این شرح است:

 بسمه تعالی

وزارت امور خارجه

سازمان انرژی اتمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۹۴/۷/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲۸۳۲ /۶۱۴مورخ ۹۴/۷/۲۳ واصل گردیده، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی

رئیس جمهور