جک استراو در خیابان فردوسی

جک استرا

عکسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است با این توضیح که «جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلستان در خیابان فردوسی دیده شده است.»

2929

کد N992854