کمال خرازی: بشار اسد، خط قرمز ایران است

تسنیم نوشت: رئیس شورای راهبرد روابط خارجی تاکید کرد باقی ماندن بشار اسد تا پایان ریاست جمهوری اش خط قرمز ایران است و آینده سوریه را نیز مردم این کشور تعیین خواهند کرد.

کمال خرازی رئیس شورای راهبرد روابط خارجی کشورمان در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: امکان همکاری بین اروپا و ایران درباره سوریه وجود دارد.

وی افزود: طبعا زمانی خواهد رسید که همه به این نتیجه برسند باید مذاکرات سیاسی انجام شود.

خرازی درباره سوریه تاکید کرد: باقی ماندن بشار اسد تا پایان ریاست جمهوری اش خط قرمز ایران است آینده سوریه را نیز مردم این کشور تعیین خواهند کرد

وزیر خارجه اسبق کشورمان همچنین گفت: عربستان باید از جاه طلبی ها کوتاه آمده و به فکر ثبات منطقه و ثبات داخلی خودش باشد.

49310

کد N992840