فردا در دادگاه مطبوعات؛

پرونده روزنامه روزان رسیدگی می‌شود

جلسه رسیدگی به پرونده هفته‌نامه حمل و نقل و روزنامه روزان، فردا 26 مهرماه در دادگاه کیفری یک استان تهران و با حضور اعضای هیأت منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران، قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران 26 مهرماه را برای رسیدگی به پرونده هفته‌نامه حمل و نقل و روزنامه روزان تعیین کرده است.

پرونده هفته‌نامه حمل و نقل به اتهام سوءاستفاده از نام مشابه موضوع بند (ج) ماده 7 قانون مطبوعات و پرونده روزنامه روزان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است.

انتهای پیام

کد N992672