معاون وزارت دفاع روسییه:

انقلابی های رنگی عامل بحران های خاورمیانه هستند

سیاسی

معاون وزارت دفاع روسیه با انتقاد از دخالت کشورهای غربی در امور دیگر کشورهای جهان، توطئه آمریکا برای ایجاد انقلاب های رنگی را عامل اصلی بحران های خاورمیانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «آناتولی آنتونوف» با بیان این مطلب در ادامه گفت: بحران اخیر خاورمیانه نتیجه مستقیم انقلاب های رنگی و تلاش ها برای دیکته کردن تصمیم یک کشور بر کشورهای دیگر است.

معاون وزیر دفاع روسیه در ادامه با اشاره به شرایطی که در کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی رخ داد عنوان داشت: سناریوی انقلاب رنگی در اوکراین منجر به شکل گیزی چندین تراژدی شد بطوریکه چند هزار نفر از مردم این کشور کشته شدند. روسیه دارای چندین قرن رابطه با اوکراین بوده و مشترکات زیادی با این کشور دارد.

آنتونوف در ادامه گفت: :دخالت در امور کشورهای مستقل و همچنین امور جهانی که در اغلب اوقات با استفاه از نیروهای افراطی انجام می شوند نه تنها یک کشور خاص و منطقه را ناامن می کند بلکه پیامدهای این کار در کل جهان نیز تاثیر گذار هستند.

به گزارش مهر، حمله روسیه  به مواضع تروریست ها در سوریه موجب شد تا تنش های میان روسیه و غرب که در دو سال گذشته به دلیل بحران اوکراین به اوج خود رسیده بود بار دیگر شعله ور شود.