حجاریان، ابطحی و خاتمی برای روبرو نشدن با هیات آمریکایی در سازمان ملل چه کردند؟

تسنیم نوشت: سعید حجاریان خاطره جالبی از سفر سید محمد خاتمی به نیویورک و مواجهه هیات ایرانی با هیات آمریکایی در سازمان ملل تعریف کرد.

حجاریان گفت: سفر اول خاتمی که به نیویورک رفتیم. من مشاورش بودم و همراهش بودم در نیویورک. من بودم و ابطحی و آقا رضا خاتمی.  ظریف هم بود و کمک کرد. ولی نماینده ایران در سازمان ملل آن موقع آقای نژاد‌حسینیان(محمدهادی) بود. وزیر خارجه هم که آقای کمال خرازی بود.

وی افزود: ما سه تا (حجاریان، ابطحی و رضا خاتمی) داشتیم می‌رفتیم در کریدور (راهرو) کنار شورای امنیت. دیدیم یک دفعه کلینتون با گاردش دارد می‌آید. خاتمی(محمد) هم به ما گفته بود مبادا شما جایی روبرو شوید با اینها. بنا بود بالاخره دست ندهیم دیگر. به ما گفته بود نکنید اینکار را.ما تا دیدیم کلینتون و گاردش دارند می‌آیند واقعاً ماندیم چه کنیم.(خنده) واقعا تصادفی بود. ساعت 3 بعد از ظهر بود و واقعا بعید بود کلینتون آن موقع بیاید.
حجاریان ادامه داد: خلاصه دیدیم چاره ای نداریم، پریدیم در سالن اندونزی و پشت پرده‌ها قایم شدیم.(خنده) آنها آمدند و رد شدند. ما مدام می‌ترسیدیم که نکند گاردش بفهمد و بگوید اینها ایستاده‌اند اینجا که کلینتون را ترور کنند! و این بشود اول دعوا.
حجاریان گفت: یک محافظ آقای خاتمی بود که او بیرون ماند و نتوانست بیاید داخل و کلینتون با او دست داد و رفت. میخواهم بگویم واقعاً اقدام اخیر ظریف تصادفی بوده است. آن ساعت بنا نبوده اوباما بیاید داخل. ساعت گفتگویش تمام شده بوده و یک دفعه آمده بود.

27214

کد N992574