ظریف در بدو ورود به نشست امنیتی مونیخ چه گفت؟

تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه هنگام ورود به محل برگزاری نشست مقدماتی امنیتی مونیخ گفت: نخستین باری است که این نشست در یکی از کشورهای خاورمیانه برگزار می‌شود.

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هنگام ورود به محل برگزاری نشست مقدماتی امنیتی مونیخ گفت: نخستین باری است که این نشست در یکی از کشورهای خاورمیانه برگزار می‌شود.

وی افزود: این نشست فرصتی است برای کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی تا درباره نحوه برخورد با معضلات منطقه در دوران جدید گفتگو کنند.

ظریف در پایان خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم این نشست زمینه خوبی برای همکاری برای حل معضلات مشترک باشد.

52261

کد N992315