هلگا اشمید در تهران

تسنیم نوشت: معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای به تهران آمده است.

 هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای به تهران آمده است.

اشمید امروز در چارچوب نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران به همراه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان در جلسه‌ای با موضوع "اجرای توافق وین؛ چالش‌ها و پیامدهای امنیتی" شرکت کند.

سفر اشمید به تهران در شرایطی است که قرار است روز دوشنبه در وین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان برگزار شود.

52261

کد N992314