فیلم/ انفجار در حسینیه ای در شرق عربستان

سیاسی

بین الملل: حسینیه ای در شهر «سیهات» در استان القطیف در شرق عربستان سعودی هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار توسط گروه تروریستی داعش انجام شد.

فیلم/ انفجار در حسینیه ای در شرق عربستانبین الملل: حسینیه ای در شهر «سیهات» در استان القطیف در شرق عربستان سعودی هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار توسط گروه تروریستی داعش انجام شد.