فرجام برجام/متن و حاشیه قانون اجرای برجام؛ از تهدید صالحی از سوی حسینیان تا تکذیبیه دفتر رهبری

هفته ای که گذشت مجلس شورای اسلامی یکی از پر حاشیه ترین جلسات خود را گذراند. نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات طرحی را تصویب کردند که به دولت اجازه اجرایی کردن برجام را می داد.

فرجام برجام/متن و حاشیه قانون اجرای برجام؛ از تهدید صالحی از سوی حسینیان تا تکذیبیه دفتر رهبریهفته ای که گذشت مجلس شورای اسلامی یکی از پر حاشیه ترین جلسات خود را گذراند. نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات طرحی را تصویب کردند که به دولت اجازه اجرایی کردن برجام را می داد.

 

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی

27306

 

کد N992089