عضو کمیسیون بودجه با مهر مطرح کرد:

گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت

سیاسی

عضو کمیسیون برنامه مجلس با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور که رونق اقتصادی را در گروی ورود سرمایه خارجی می داند گفت: با اجرای قوانین اقتصادی مجلس رکود رفع می شود.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور در تشریح بسته جدید اقتصادی دولت گفت: صحبت های زیادی گفته می شود اما مهم این است که قانون اجرا شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با انتقاد از اجرای قوانین اقتصادی توسط دولت گفت: آقای روحانی می گوید من فرزند مجلس هستم اما قوانین اقتصادی مصوب مجلس را اجرا نمی کند.

وی با اشاره به عدم ارجای قوانینی مثل هدفمندی یارانه ها، رفع موانع تولید(خروج از رکود) ، تسهیلات بانکی، بودجه سال 94 گفت: اگر دولت به درستی این قوانین را اجرا کند خروج از رکود اتفاق می افتد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بسته ای که رئیس جمهور برای رونق اقتصادی مطرح کرد با نگاه به بیرون بود گفت: نگاه آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادیشان به بیرون است در این راستا که تحریم ها برداشته شده و سرمایه گذاران خارجی وارد شوند .

وی ادامه داد: ایشان در صحبت هایشان گفت،منابع داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست در حالی که از دید ما منابع داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کافی است و پتانسیل های خوبی برای خروج از رکود وجود دارد.

ثروتی با انتقاد از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت گفت: دولت توجه واقعی به اقتصاد مقاومتی ندارند، کلمه اقتصاد مقاومتی را به کار می برند امادولت به دنبال این است که سرمایه گذاران خارجی رونق اقتصادی را بوجود بیاورند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی درون زا است رشد اقتصاد باید از درون بجوشد اما متاسفانه نگاه دولت اینگونه نیست.

وی با اشاره به  بررسی تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه 94 توسط دیوان محاسبات گفت: یکی از این تخلفات مربوط به قانون هدفمندی است طبق قانون هدفمندی دولت مکلف شد 4 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از قطع یارانه اقشار پر در آمد را به ایجاد اشتغال اختصاص دهد اما تا کنون از این محل مبلغی برای ایجاد اشتغال پرداخت نشده است.و دیوان محاسبات هم در این خصوص گزارشی به مجلس ارائه داده است.

قانونی به نام قانون تامین سبد کالای خانوار اقشار کمیته امداد و بهزیستی هر سه ماه باید یک سبد کالا بدهند اما متاسفانه داده نشد و دیوان محاسبات گزارش این تخلف را در قالب بررسی اجرای بودجه در 6 ماهه اول سال به مجلس ارائه داده است.