اشرف غنی برای بررسی اوضاع امنیتی، به قندوز رفت

سیاسی

چند روز پس از آزادی کامل شهر قندوز و بازگشت آرامش به این شهر رئیس جمهور افغانستان به قندوز رفت تا از نزدیک اوضاع این شهر را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی در جمع نیروهای امنیتی افغان در قندوز ضمن قدردانی از تلاش های آنان گفت: جنگ قندوز یک آزمون بزرگ بود و قوای افغان به خوبی از پس این آزمایش برآمدند.

وی تاکید کرد: یک کمسیون مستقل برای بررسی علل سقوط این شهر موظف شده است. اشرف غنی در این سفر با مقامات امنیتی، سرپرست ولایت قندوز و نمایندگان شورای علما و جامعه مدنی دیدار نمود.

حدود بیست روز پیش شهر قندوز در شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرد و پس از دو هفته جنگ، نیروهای امنیتی توانستند مجددا کنترل این شهر به به دست گرفته و امنیت را به قندوز بازگردانند. گفته می شود آوارگان جنگ قندوز در حال بازگشت به خانه هایشان هستند.