فیلم/ حملات هوایی روسیه به مواضع داعش در سوریه

سیاسی

بین الملل: ارتش روسیه طی ۱۷ روز گذشته تاکنون بیش از ۶۰۰ حمله هوایی به مواضع گروه های تروریستی در سوریه انجام داده است.

فیلم/ حملات هوایی روسیه به مواضع داعش در سوریهبین الملل: ارتش روسیه طی ۱۷ روز گذشته تاکنون بیش از ۶۰۰ حمله هوایی به مواضع گروه های تروریستی در سوریه انجام داده است.