چرا دلواپس ها روی سر شورای نگهبان سیمان نمی ریزند؟!

آقای احمد اسماعیل پور مطلب زیر را در مورد تصویب برجام ارسال کرده است.

وقتی بررسی برجام به مجلس واگذار شد،کمیسیونی برای این کار شکل گرفت که حدود 40 روز به کار خود ادامه داد. متاسفانه روند این کمیسیون نشان داد که هدفش به نتیجه "نرسیدن" است نه به نتیجه"رسیدن". کمیسیون عملا جایی شد برای تصفیه حسابهای شخصی و جناحی با دولت و تیم مذاکره.

گزارش کمیسیون هم نشان داد که نه کار تخصصی شده و نه در پی هدف مثبتی است و تنها می خواهد بازی را برهم بزند. به همین دلیل همان مجلسی که کار را به کمیسیون برجام داده بود،طرحی را تصویب کرد که راهی برای کار مثبت پیدا کند و کمیسون برجام را با ادعاهای جناحی اش تنها بگذاد.

در جلسه یکشنبه بیش از 130 نماینده به کلیات طرح برجام رای دادند و در جلسه 3شنبه با حدود 160 رای از تصویب مجلس گذشت.

دلواپس ها و رسانه های بداخلاق حامی آنها هرچه از دهن شان درآمد نثار مجلس و رئیسش کردند. 24ساعت از این واقعه نگذشته بود که شورای نگهبان ، مصوبه مجلس را تایید کرد. یعنی همان مصوبه ای که افراطی ها به آن سند جنایت و خیانت و وابستگی و... می گفتند.

بعد از تایید مصوبه در شورای نگهبان همه دلواپس ها خفقان(بخوانید:خفه خون!) گرفتند و هیچ کدام ازنمایندگانی که تا روز قبل ورم رگ گردنشان فروکش نمی کرد، سکوت کردند. راستی چرا جرئت نمی کنند یکدهم حرفهایی که به صالحی و ظریف و لاریجانی گفتند به فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بگویند؟ چرا روی سر اکثر فقهای شورای نگهبان که منصوبان بلافصل رهبر معظم انقلابند، و نیز حقوقدانان این شورا سیمان نمی ریزند؟

شورای نگهبان اگر می خواست سیاسی کاری کند،مصوبه را رد می کرد و کار به مجمع کشیده می شد،اما واقعا آن را خلاف شرع و قانون اساسی ندید و بر آن صحه گذاشت. با این حال دلواپس های مجلس که در برابر تضادشدیدی قرار گرفته اند ، نمی دانند با شورای نگهبان چه کنند.

 

1717

کد N991609