چامسکی: حمله به ایران آمریکا را به یک کشور یاغی تبدیل می کند

ایرنا نوشت: 'نوام چامسکی' استاد و نظریه پرداز آمریکایی گفت، حمله به ایران باعث می شود آمریکا به عنوان یک کشور یاغی مطرح شود.

چامسکی پنجشنبه شب در گفت وگو با 'آلن کولمز' مجری رادیو فاکس نیوز گفت: استفاده از نیروی قهریه علیه ایران در صورت تخلف این کشور از توافقنامه هسته ای، اقدامی افراطی خواهد بود و آمریکا را به یک کشور یاغی تبدیل خواهد کرد.
'جرج بوش' در سال 2002 از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان کشورهای یاغی و محور شرارت یاد کرده بود.
چامسکی از مخالفان همیشگی سیاست های جنگ طلبانه آمریکاست و در جنگ های ویتنام، دخالت نظامی آمریکا در کوزوو، عراق و افغانستان همواره از سیاست خارجی واشنگتن انتقاد کرده است.
توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) روز سه شنبه از تصویب مجلس ایران گذشت.

4949

کد N991528