آژانس اعلام کرد ایران همکاری لازم را انجام داده است

واحدمرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران امکانات لازم را برای ارزیابی فعالیت های گذشته تهران و ارتباط احتمالی این فعالیت ها با تسلیحات هسته ای در اختیار این نهاد بین المللی قرار داده است.

این اقدام ایران گامی دیگر در جهت اجرای موافقتنامه هسته ای به دست آمده بین تهران و قدرت های جهان ( پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان ) به شمار می رود.
براساس موافقتنامه هسته ای بین ایران و قدرت های جهان ( آمریکا ، روسیه ، فرانسه ، چین ، انگلیس و آلمان ) که ماه ژوئیه به دست آمد تهران موافقت کرد فعالیت های هسته ای خود را در ازای لغو تحریم ها علیه ایران محدود کند.
براساس نقشه راه بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در کنار موافقتنامه هسته ای بین ایران و گروه پنج به اضافه یک به دست آمد، ایران می بایست تا روز پنجشنبه همکاری لازم را با آژانس انجام می داد تا این نهاد بین المللی بتواند ارزیابی خود را درباره فعالیت های ایران تا 15 دسامبر تکمیل کند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد در دوره زمانی تا 15 اکتبر سال 2015 ، فعالیت های تشریح شده در نقشه راه به منظور شفاف سازی مسائل مهم باقی مانده حال و گذشته در ارتباط با برنامه هسته ای ایران تکمیل شد.
در این بیانیه آمده است آژانس بین المللی انرژی اتمی همانطور که انتظار می رفت ارزیابی خود را تا 15 اکتبر انجام داده است.
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از سفر اوایل ماه ژوئیه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انری اتمی به تهران موافقتنامه ای محرمانه با نام « نقشه راه » را در وین به منظور افزایش همکاری دو طرف امضا کردند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از امضا این موافقتنامه با ایران اعلام کرد هدف از آن حل موضوعات مهم باقی مانده درمورد برنامه هسته ای تهران تا پایان امسال است.
این نقشه راه فرآیندی براساس « چارچوب همکاری » نوامبر سال 2013 بین ایران و آژانس است و براساس آن آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر خواهد بود از طریق همکاری با ایران تا پایان سال 2015 به ارزیابی مسائل مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای این کشور بپردازد.
آمانو پس از توافق به دست آمده با ایران درباره این نقشه تاکید کرد نقشه راه به دست آمده به وی امکان خواهد داد تا پایان سال 2015 گزارشی را درباره ارزیابی نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران در اختیار شورای حکام آژانس قرار دهد.

4949

کد N990970