احسان شریعتی:

درک صحیح عقاید شریعتی مستلزم شکل‌گیری گفتمانی نو است

سیاسی

احسان شریعتی گفت: گفتمانی که در حال حاضر از شریعتی در جامعه وجود دارد، مشتمل بر برداشت‌های متفاوتی از اندیشه شریعتی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، احسان شریعتی، فرزند مرحوم دکتر علی شریعتی، شب گذشته، 22 مهر ماه، در نشست انسان، آزادی، انتخاب در سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد، اظهار کرد: گفتمانی که در حال حاضر از شریعتی در جامعه وجود دارد مشتمل بر برداشت‌های مختلفی از اندیشه شریعتی است، اما برای ترویج و درک صحیح عقاید شریعتی باید گفتمان نویی از اندیشه وی به وجود آید که بتواند پاسخگوی مسائل گوناگون فکری، عقیدتی، اجتماعی و تاریخی باشد.

شریعتی با اشاره به اینکه جهان شریعتی جهان انقلاب و ایدئولوژی است، تصریح کرد: از آنجایی که دوران شریعتی مربوط به پیش از انقلاب و دوران زندگی ما پس از انقلاب است و ما در زیست جهانی متفاوت با شریعتی زندگی می‌کنیم، بنابراین صورت مساله عوض شده است و ما در فهم بسیاری از کتب شریعتی دچار نابه‌هنگامی هستیم چراکه ما در جهانی متفاوت از جهان وی زندگی می‌کنیم که پارادایم‌ها و سرمشق‌های آن متفاوت است.

این فیلسوف با بیان اینکه گفتمان شریعتی باید نقادی شود، خاطرنشان کرد: سنت نقد در جامعه ما ضعیف است و هنوز در جامعه قوام نیافته و متاسفانه برداشت از اصطلاح نقد در جامعه کنونی به معنای نق زدن و منفی‌گویی است. حال آنکه نقد به معنای تفکیک جنبه‌های معتبر از غیرمعتبر است.

شریعتی با اشاره به اینکه نقد ویژه تمامی تمدن‌ها و گفتمان‌هاست، خاطرنشان کرد: در نقد جنبه‌های یک امر منسوخ و برخی دیگر از جنبه‌های آن تداوم می‌یابد که این مساله نیز در مورد اندیشه‌های دکتر هم مصداق دارد. چراکه در گفتمان نوی شریعتی برخی از جنبه‌ها همچون زور، زر و تزویر از دیگر جنبه‌ها منسجم‌تر و تداوم بیشتری یافته است.

وی با اشاره به اینکه جنبه‌های زور، زر و تزویر در دیدگاه دکتر شریعتی همان استثمار و استعمار است، اظهار کرد: از سه بعد اسلامیات و کویریات و اجتماعیات، در کویریات است که شریعتی خود را نشان می‌دهد.

شریعتی با اشاره به مبارزه ملت ایران در دوران مشروطه گفت: آنچه مهم است آن است که برای ملتی که یک قرن مبارزه کرده، چرا شعارهایی همچون عدالت مطرح است و شعار شرکت در انتخابات مجلس به اندازه شعار شرکت در انتخابات اولین مجلس تازگی دارد؟

وی خاطرنشان کرد: از نظر دکتر شریعتی جامعه‌ای که آزاد نباشد از آزادی معنوی برخوردار نخواهد بود. چنانکه اگر در جامعه‌ای عدالت نباشد، نمی‌توان از دین سخن گفت.

شریعتی با اشاره به اینکه تز امت و امامت دکتر شریعتی به خوبی فهم و نقد نشده است و هیچ‌یک از مدافعین و منتقدین فهم و درک درستی از این تز نداشته‌اند، ادامه داد: اسلامیات شریعتی در نقد سنت بیش از زمان‌های دیگر مصداق دارد.

فرزند دکتر علی شریعتی با تاکید بر اهمیت اجتماعیات در اندیشه شریعتی اظهار کرد: اجتماعیات در تاریخ تفکر شریعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه بدون اجتماعیات، کویریات و اسلامیات معنایی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شریعتی در نقد سنت از ابزارهای مدرن استفاده می‌کرد یادآور شد: از نظر علمی تخصص شریعتی علاوه بر ادبیات، بیشتر در تاریخ و جامعه‌شناسی نیز بوده است.

شریعتی با تاکید بر اینکه نگاه شریعتی به فلسفه بسیار پیچیده است گفت: شریعتی به یک معنا هم طرفدار فلسفه و هم ضد فلسفه بود، به گفته خود دکتر، تنها عرفان و فسلفه است که می‌توانست او را سیراب کند.

انتهای پیام

کد N990897