تصاویری از جای خالی شهید سردار همدانی در کنگره سپاه

حسین همدانی,سپاه پاسداران

دومین کنگره سرداران و 4500 شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه، صبح امروز در حالی برگزار شد که جای سردار شهید همدانی که هفته گذشته در سوریه به شهادت رسید، خالی بود.

عکس ها از مهر

2727

کد N990871