نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

غزنی سقوط نخواهد کرد/تحرکات طالبان افزایش یافته است

سیاسی

نماینده غزنی در پارلمان افغانستان گفت: طالبان برای اینکه اذهان مردم را نگران کنند برخی حملات را انجام می دهند اما این حملات به حدی نیست که بتواند باعث سقوط غزنی شود.

«محمد علی اخلاقی»، نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: ولایت غزنی در مجموع یکی از ولایت های ناامن کشور بوده و همواره مورد توجه و تمرکز مخالفین مسلح و طالبان بوده است. طالبان به جز در چهار پنج شهر غزنی، در اکثر شهرهای این ولایت حضور دارند و حتی در بعضی از شهرهای این ولایت دعاوی از طریق طالبان حل و فصل می شود.

وی گفت: یک شهر به نام «ناوه» در غزنی است که کاملا در اختیار طالبان است؛ طالبانی که در اطراف غزنی و حتی در اطراف زابل و ارزگان هستند از این شهر سازماندهی می شوند. ما این موضوع را بارها به دولت انتقال دادیم و اعلام کردیم که اوضاع امنیتی غزنی مناسب نیست و شهر غزنی بالقوه مورد تهدید است.

نماینده غزنی در پارلمان افغانستان اظهار داشت: بعد از سقوط قندوز تحرکات طالبان در غزنی بیشتر شد و حتی آنها قصد تصرف غزنی را نیز داشتند. به خصوص در روزهای قبل تحرکات طالبان افزایش داشت و حتی توانستند برخی شاهره ها را نیز مسدود کنند و اطلاعیه دادند که تا اطلاع ثانوی کسی حق عبور از این مناطق را ندارد. در مجموع اوضاع امنیتی غزنی متاسفانه خوب نیست و حکومت مرکزی باید توجه بیشتری داشته باشد.

وی در ادامه عنوان کرد: در خصوص برخی نگرانی هایی که در خصوص سقوط غزنی وجود دارد و  بازتاب داده می شود باید بگویم قضیه در آن حد هم قابل نگرانی نیست. بر اساس اطلاعات ما نیروهای امنیتی این ظرفیت و توامندنی را دارند که از غزنی دفاع بکنند لذا وضعیت شهر غزنی فعلا در حدی نیست که سقوط بکند. تجمعات طالبان در حد سی چهل نفره است و آنها توانایی سقوط قندوز را ندارند.

وی تاکید کرد: طالبان برای اینکه اذهان مردم را نگران کنند برخی تحرکات و حملات را انجام می دهند و در چند شب گذشته نیز این حملات از نقاط مختلف صورت گرفت اما این حملات به حدی نیست که بتواند باعث سقوط شهر شود.

این نماینده پارلمان افغانستان در پایان اظهار داشت: بحث قابل توجه این است که اگر مدیریت درستی صورت بگیرد و از نیروهای امنیتی به صورت درست استفاده شود و انگیزه نیروها تقویت گردد، هرچند تشکیلات شهر غزنی کم است و نیروهای امنیتی دارای کمبود هستند اما آنها توانمندی دفاع از شهر غزنی را دارند.