انتقاد سفیر ایران در سازمان ملل از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در کمیته ششم (حقوقی) این سازمان در خصوص حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد پرداخت

به گزارش خبرآنلاین  حسین دهقانی احترام به اصل تمامیت حاکمیت دولتها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون سازی ، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اصل رعایت تعهدات معاهده ای و قوانين بين المللی از سوی همه دولتها، اصل احترام به حقوق مشروع كشورها با توجه به حقوق بين الملل را از عناصر مهم حاکمیت قانون برشمرد و هر گونه برخورد دوگانه و انتخابی با حقوق بین الملل را مردود دانست .

دهقاني با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی ملل متحد در برخورد با چالشهای جهانی از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد. وی گفت كشورهاي عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات يكجانبه و تاثيرات منفي آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بين‌الملل ابراز نگراني می کنند و معتقدند که هيچ كشور و يا گروهي از كشورها حق ندارند بخاطر اهداف سياسي، كشور ديگري را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم كنند.

وی افزود جنبش عدم تعهد ضمن توجه به اهميت حاکمیت قانون بر اين باور است كه احترام به حاکمیت قانون در سطوح ملي و بين المللي براي حفظ صلح و امنيت بين المللی و رسيدن به دستاوردهاي لازم در راستاي توسعه اقتصادي اجتماعي ضروري است.

سفير كشورمان اضافه کرد جامعه بين الملل نبايد جايگزين مقامات صالحه كشوري در راستاي تقويت حاکمیت قانون در سطح داخلی ‌شود، بلكه بايد فقط پشتیبانی لازم را در صورت درخواست از سوی دولت ذیربط با رضایت آن دولت بعمل آورد. همچنین در این زمینه باید واقعيت هايي چون ملاحظات ملي و سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي هر کشور مدنظر قرار گیرد.

​وي حمايت جنبش عدم تعهد از آرمان فلسطين را مورد تاكيد مجدد قرار داد و اعلام داشت عدم تعهد خواستار عضويت كامل فلسطين در سازمان ملل متحد مي باشد

4949

کد N990663