مذاکره شیخ‌نشین‌ها با اسرائیل برای خرید سامانه ضدموشکی/ هدف؛ مقابله با ایران

انتخاب نوشت: کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کردند به منظور خنثی کردن تهدیدهای احتمالی ایران در حال مذاکره با اسرائیل برای خرید سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین هستند.

روزنامه تایمز آو اسرائیل نوشت: شماری از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در تلاش برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی از سوی زرادخانه موشکی رو به گسترش ایران، در حال مذاکره برای خرید سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین ساخت اسرائیل هستند.

در حالی که بحرین تنها کشوری است که به طور آشکار در این گزارش از آن نام برده شده است، وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد اعضای دیگری شورای همکاری خلیج (فارس)‌ نیز این سامانه دفاعی را خریداری خواهند کرد.

خالد بن محمد ال خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین که به لندن سفر کرده است گفت: «اسرائیلی ها گنبد آهنین کوچک مخصوص به خود را دارند و ما در شورای همکاری خلیج (فارس) سامانه بسیار بزرگتری خواهیم داشت.»

5252

کد N990537