میرسلیم:

گردهم آمدن اعضای موتلفه نشانگر جایگاه رفیع احزاب در مردم‌سالاری دینی است

حزب موتلفه اسلامي

رئیس ستاد برگزاری یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه حضور اعضای این حزب در این مجمع را نشان از جایگاه رفیع احزاب در مردم‌سالاری دینی دانست.

رئیس ستاد برگزاری یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه حضور اعضای این حزب در این مجمع را نشان از جایگاه رفیع احزاب در مردم‌سالاری دینی دانست.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصطفی میرسلیم طی سخنانی در یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اظهار کرد: حضور شما در این مجمع نشان دهنده اعتقاد به مجهز بودن به تشکیلات برای اداره امور کشور در مقابل مدیریت انفرادی است.

ادامه دارد...

کد N990476